Magdalena Mosakowska  about us collection activity Dr. Magdalena Mosakowska studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale  malarstwa pod kierunkiem prof. Rajmunda Ziemskiego. Otrzymała stypendium Ministra Kultury       i Dziedzictwa Narodowego w 2006 roku. W 2016 roku obroniła pracę doktorską Architektura obrazu  na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Wiesława  Łuczaja. Jest artystką wizualną. Obszarem jej zainteresowań jest iluzja przestrzeni, do uzyskania  której dąży za pomocą różnorodnych działań plastycznych.  Tak pisze o swojej twórczości dr Magdalena Mosakowska:   Przedmiotem moich badań i inspiracją do pracy artystycznej jest miasto, a szczególnie przestrzeń  architektury miejskiej. Miasto ówcześnie stanowi naturalne otoczenie człowieka. Ten aby znaleźć  swoje miejsce w życiu musi się otworzyć na niepowtarzalność swojego otoczenia, z którym ma  współżyć. Miasto to chaos, zbiorowisko zjawisk i pojęć ale jest to też rodzaj szczególnej więzi,  zwrot człowieka ku innym i samemu sobie. To rodzaj organizmu wypełnionego zależnościami  ekonomicznymi i relacjami międzyludzkimi.  Fascynuje mnie konstrukcja zarówno jako szkielet, który nadaje formę całości obiektu ale               i konstrukcja jako rysunek  tworzący skomplikowany, abstrakcyjny świat. Architekturę miejską  oddzieloną od swojego przeznaczenia i pozbawioną funkcjonalności odbieram wizualnie jako zbiór  brył i form płaskich rytmicznie uporządkowanych. Ten rodzaj postrzegania jest punktem wyjścia dla  mojej twórczości. Architektura miasta stanowi o architekturze obrazu, która wyznacza obszar  architektury percepcji  Celem moich działań jest kreacja iluzorycznej przestrzeni i tworzenie nowej rzeczywistości dzięki  przenikaniu się fikcyjnych i realnych form. Moje malarstwo jest w pewien sposób interaktywne,  wciąga widza w grę manipuluje jego spojrzeniem, zmienia świadome odczuwanie przez niego  przestrzeni i tworzy nową wizję świata dla jego wyobraźni i podświadomości.