Galeria Sztuki na Prostej, ul.Prosta 2, 05-110 Jabłonna about us collection activity Misją Galerii Sztuki na Prostej jest promocja sztuki.  Organizujemy wystawy i spotkania z artystami.  Wydarzenia artystyczne w naszej galerii są okazją do  zapraszania dzieci i młodzieży oraz organizowania  warsztatów wraz z oprowadzeniami kuratorskimi. To tu  odbywają się coroczne Targi Sztuki - Art &Design,  podczas których artyści mogą zaprezentować swoje prace szerokiej publiczności. Przygotowując plan wystaw,  staramy się o dobór artystów charakteryzujących się  wysokim poziomem artystycznym.   W Galerii Sztuki na Prostej znaleźliśmy przestrzeń na  stałą kolekcję prac oraz wystawy czasowe. Zapraszamy  miłośników sztuki, marszandów do zapoznania się  zmnaszą ofertą. Wspieramy i jesteśmy przewodnikiem  dla kolekcjonerów, którzy zaczynają swoją przygodę       w tworzeniu zbioru dzieł sztuki.   Zapytania dotyczące planów wystawienniczych oraz  najnowszej oferty prac z naszej kolekcji sztuki  współczesnej, prosimy kierować na adres: Zapraszamy!   The mission of Na Prostej Art Gallery is the promotion    of art. We organize exhibitions and meetings with artists.  Artistic events in our gallery are an opportunity to invite  children and young people and organize workshops with  curatorial tours. This is where the annual Art & Design  Fairs take place, during which artists can present their  work to a wide audience. When preparing a plan            of exhibitions, we strive to select artists with a high  artistic level.   At Na Prostej Art Gallery we found space for a permanent  collection of works and temporary exhibitions. We invite  art lovers and art dealers to familiarize themselves with  our offer. We support and are a guide for collectors who  begin their adventure in creating a collection of works     of art.   Inquiries about exhibition plans and the latest offer        of works from our collection of modern art should be sent  to the following address:    We invite everyone!   Paweł Jagusiak                            dr Robert Żbikowski Owner                                        Art director