Galeria Sztuki na Prostej, ul.Prosta 2, 05-110 Jabłonna about us collection activity Misją Galerii Sztuki na Prostej jest promocja sztuki.  Organizujemy wystawy i spotkania z artystami.  Wydarzenia artystyczne w naszej galerii są okazją do  zapraszania dzieci i młodzieży oraz organizowania  warsztatów wraz z oprowadzeniami kuratorskimi. To tu  odbywają się coroczne Targi Sztuki - Art & Design, podczas  których artyści mogą zaprezentować swoje prace szerokiej publiczności. Przygotowując plan wystaw, staramy się        o dobór artystów charakteryzujących się wysokim  poziomem artystycznym. W Galerii Sztuki na Prostej znaleźliśmy przestrzeń na stałą  kolekcję prac oraz wystawy czasowe. Zapraszamy  miłośników sztuki, marszandów do zapoznania się z naszą ofertą. Wspieramy i jesteśmy przewodnikiem dla  kolekcjonerów, którzy zaczynają swoją przygodę              w tworzeniu zbioru dzieł sztuki. Zapytania dotyczące planów wystawienniczych oraz  najnowszej oferty prac z naszej kolekcji sztuki  współczesnej, prosimy kierować na adres: Zapraszamy! The mission of Na Prostej Art Gallery is the promotion      of art. We organize exhibitions and meetings with artists.  Artistic events in our gallery are an opportunity to invite  children and young people and organize workshops with  curatorial tours. This is where the annual Art & Design  Fairs take place, during which artists can present their  work to a wide audience. When preparing a plan              of exhibitions, we strive to select artists with a high artistic  level.   At Na Prostej Art Gallery we found space for a permanent  collection of works and temporary exhibitions. We invite  art lovers and art dealers to familiarize themselves with  our offer. We support and are a guide for collectors who  begin their adventure in creating a collection of works      of art.   Inquiries about exhibition plans and the latest offer          of works from our collection of modern art should be sent  to the following address:    We invite everyone!  Die Mission der Kunstgalerie auf der Prosta ist  Kunstpromotion. Wir organisieren Ausstellungen und  Zusammentreffen mit Künstlern. Zu den Kunstereignissen  in unserer Galerie laden wir Kinder und Jugendliche ein  und veranstalten Workshops mit kuratorischen  Besichtigungen. Jedes Jahr finden hier Art & Design  Messen statt und die Künstler können ihre Kunstwerke vor  großem Publikum und damit auf hohem Niveau  präsentieren.  Unsere Galerie auf der Prosta zieht Kunstliebhaber an und  unterstützt alle Sammler, die das Abendteuer des Aufbaus  einer Sammlung von Kunstwerken beginnen.   Den Zeitplan der Ausstellungen erstellt unser Kurator,  bildender Künstler und Kunstmaler Dr. Robert Zbikowski.  Fragen zu den Ausstellungsplänen und zu den neusten  Angeboten aus unserer Sammlung  zeitgenössischer Kunst  können Sie gerne unter unsere E-Mailadresse stellen:   Willkommen!    Paweł Jagusiak                  dr Robert Żbikowski Owner                                        Art director