Galeria Sztuki na Prostej, ul.Prosta 2, 05-110 Jabłonna Paweł Jagusiak Robert Żbikowski  about us collection activity Misją Galerii Sztuki na Prostej jest promocja sztuki.  Organizujemy wystawy, spotkania z artystami, warsztaty  dla dzieci i młodzieży. To tu odbywają się targi Art &  Design, gdzie artyści mogą zaprezentować swoje prace  szerokiej publiczności. Przygotowując plan wystaw  staramy się o dobór artystów charakteryzujących się  wysokim poziomem artystycznym. W pomieszczeniach  galerii znaleźliśmy miejsce na stałą kolekcję prac oraz  wystawy czasowe. Zapraszamy miłośników sztuki,  kolekcjonerów do zapoznania się z naszą ofertą.  The mission of Na Prostej Art Gallery is the promotion of  art. We organise exhibitions, meetings with artists,  workshops for children and the youth. It is here where Art  & Design fairs take place, where artists can present their  work for a wide audience. When preparing the exhibition  plan, we try to choose artists characterised by a high  artistic level. In the rooms of the gallery we have provided  the place for a permanent collection of works and  temporary exhibitions. We invite art lovers, collectors to  get acquainted with our offer. Paweł Jagusiak - właściciel / the owner  Robert Żbikowski - kurator artystyczny / art curator