Piotr Welk  about us collection activity Artysta grafik pracujący w obszarze nowych technik i technologii graficznych, zwanych niekiedy grafiką  cyfrową, wykorzystywanych w animacji, filmie, w strategiach komunikacji wizualnej,. Technika ta daje  ogromne, nieznane jeszcze niedawno możliwości obrazowania, jest niezwykle precyzyjna, można przy jej  pomocy dokonywać introspekcji w materię obiektów o niespotykanej dotąd rozdzielczości obrazu,  odwzorowującej niemal molekularną budowę graficznych linii, punktów, cząsteczek. Piotr Welk przy  pomocy bitów podróżuje przez graficzny kosmos. Jest, jak zauważa autor wypowiedzi o artyście, Paweł  Miszewski, „dygitalnym argonautą”. Welk studiował na Wydziale Grafiki w Warszawie w latach  1992–1998. W roku 1998 uzyskał dyplom w pracowni Waldemara Świerzego. Doktor habilitowany.  Pracuje na stanowisku profesora na Grafice w katedrze multimediów.   informacja o aktualnych cenach: