Iga Święcicka about us collection activity Iga Święcicka - urodzona w 1967r. - malarka, doktor sztuki. Ukończyła studia w Instytucie Sztuk  Pięknych na UJK w Kielcach. W roku 2009 uzyskała dyplom z malarstwa w pracowni prof. Urszuli  Ślusarczyk. Autorka pojęcia Forma Wewnętrzna oraz Forma Aktywna. Przewód doktorski realizowała pod  kierunkiem prof. Ryszarda Ługowskiego w 2019 roku. Prowadzi działalność artystyczną, wystawienniczą    i kuratorską. Współpracowała z Fundacją Pionowy Wymiar Kultury oraz UMK w Toruniu. Uczestniczyła      w konferencjach i panelach dyskusyjnych, brała udział  w Międzynarodowej Konferencji „Homo Spiritualis  XX, XXI w.” - Collegium Malus UMK Toruń. Autorka ponad 50 wystaw indywidualnych oraz zbiorowych     w kraju i  granicą m.in. we Francji, Włoszech, Argentynie, Kanadzie, USA, na Ukrainie. Stypendystka  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej twórcze działania są próbą utrwalenia epifanii w świecie  współczesnym. Wrażenia duchowe i skojarzenia mają swoje odbicie w materii. Analiza tych zjawisk  prowadzi do powstawania formy obrazów malarskich, fotografii oraz działań w przestrzeni. Tworzy własne koncepcje teoretyczne i założenia ideowe. Jej strategia twórcza zakłada, że sztuka wynika z potrzeby  wewnętrznej, traktuje ją jako pojęcie wieloznaczne, nieuchwytny obszar wartości najwyższych.  Malarstwo jest dla niej ekspresją poznawania, synonimem słów oraz pojęć. O swojej twórczości mówi:  recepturą dla mojej sztuki jest tradycja, klasyka formy a przyprawą emocja.  informacja o aktualnych cenach: