Magda Raczko about us collection activity MAGDA RACZKO, urodzona 17.04.1967r. w Warszawie. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  na wydziale malarstwa u prof. Jana Tarasina. Dyplom 1992r, aneks u prof. Ryszarda Winiarskiego.          W swoim dorobku ma kilkanaście wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt wystaw zbiorowych w kraju i za  granicą. Uprawia malarstwo abstrakcyjne, rysunek, instalacje i happening. Dopełnieniem twórczości  Magdy Raczko są wiersze, które nazywa „słownymi obrazami”. „W mojej sztuce od ponad 20 lat inspiruje mnie zdanie wypowiedziane przez Pieta Mondriana: „Sztuka  ma sens wówczas, jeśli wyraża to, co niematerialne, bo tylko w ten sposób pozwala wznieść się ponad  siebie samego.” To wznoszenie się jest nieustannym rozwojem duchowym i artystycznym. Jest  kontemplacją piękna we wszelkich jego przejawach od zachwytu przyrodą po piękno, które jest dobrem    i miłością.” Magda Raczko informacja o aktualnych cenach: